Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w farmaceutyce

Farmaceutyka jest tym działem gospodarki, gdzie badania mikroskopowe odgrywają niezwykle ważną rolę. Tu precyzja na poziomie mikro jest przecież gwarantem bezpieczeństwa pacjenta, który przyjmuje poszczególne leki. Dzięki mikroskopom możliwe staje się precyzyjne określenie wielkości cząstek, czy ich kształtu, a przez to określenie warunków związanych z procesem uwalniania substancji aktywnej. Mikroskop optymalizuje więc analizę farmaceutyczną, dając wyniki wolne od najmniejszego błędu.