Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w inżynierii materiałowej

Inżynieria materiałowa jest dziedziną interdyscyplinarną, która koncentruje się wokół  materiałów, badając ich strukturę, właściwości, technologię oraz zastosowanie. Jedną z podstawowych metod badawczych stosowanych w tej nauce jest właśnie metoda mikroskopowa. To dzięki wynikom badań, jakie za jej pomocą otrzymujemy, inżynieria materiałowa umożliwia tworzenie dowolnych materiałów, nadając im jednocześnie charakter użyteczny dla człowieka.