Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w histologii i histopatologii

Histologia jest nauką pozwalającą poznać budowę, rozwój i funkcje tkanek. Gdy w komórkach i tkankach wykrywa zjawiska charakterystyczne dla różnego rodzaju schorzeń, „pałeczkę” przekazuje histopatologii, której znaczenie z każdym dniem staje się praktycznie coraz większe.  W obu dziedzinach niezwykle ważne miejsce zajmują badania mikroskopowe. Są ich fundamentem. Pozwalają one na rozpoznawanie chorób nowotworowych, różnego rodzaju stanów zapalnych i schorzeń nowotworowych, czy monitorowanie postępu leczenia. A te szybko wykryte łatwiej jest pokonać, podejmując w porę odpowiednie leczenie.