Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w analizie moczu

To może z pozoru mało istotne badanie, w praktyce jest w stanie dostarczyć nam szeregu informacji na temat naszego zdrowia. Szczególną rolę mikroskop odgrywa tu w ocenie osadu moczu. Analiza mikroskopowa pozwala między innymi wykryć w moczu dodatkowe elementy morfologiczne, takie jak krwinki, grzyby, kryształy czy bakterie, wskazujące na konkretne stany chorobowe.