Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w konserwacji zabytków

Każdy zabytek ma w sobie niezwykłą wartość. Dlatego też proces ich konserwacji wymaga nie tylko precyzji, ale też niezwykłej dbałości o detale. Szczególnie dużo uwagi przywiązuje się do badania chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych. I tu kluczową rolę odgrywają właśnie mikroskopy. To one pozwalają uporządkować te warstwy, przyporządkowując je do okresu, z jakiego pochodzą.