Polskie Zakłady Optyczne

Refraktometry

Refraktometry

Polskie Zakłady Optyczne to od dziesięcioleci sprawdzony i wiarygodny dostawca mikroskopów na polski rynek. Kontynuując tę tradycję, oferujemy sprawdzone przez licznych klientów mikroskopy i refraktometry dla nauki, medycyny i przemysłu.

 

Refraktometry przeznaczone są do pomiaru współczynników załamania i średniej dyspersji cieczy i ciał stałych oraz do określania procentowej zawartości wagowej cukru w roztworach wodnych.

Ze względu na wysoką dokładność, uzyskiwaną przy użyciu zaledwie kilku kropel badanej substancji, pomiary refraktometryczne są wygodną i oszczędną metodą badań. Znajduje ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie składowe mieszanin wykazują różne współczynniki załamania.