Polskie Zakłady OptyczneRefraktometr RL-4

Refraktometr RL-4

Refraktometr RL-4 to następca znakomitego refraktometru RL-3 produkcji PZO.

Przeznaczony jest do pomiaru współczynników załamania i średniej dyspersji cieczy i ciał stałych oraz do określania procentowej zawartości wagowej cukru w roztworach wodnych.
Po dołączeniu termostatu, refraktometr może pracować w systemie Peltiera.

Refraktometr ten może służyć jak przyrząd pomiarowy, po uprzednim uzyskaniu świadectwa wzorcowania przez uprawnione laboratorium wzorcujące. Dla naszych Klientów zapewniamy możliwość uzyskania świadectwa wzorcowania.

Skala współczynnika refrakcji: 
Nd 1.300 - 1.700
Dokładność:
Nd ± 0.0003
Współczynnik załamania światła:
Nd 0.0005

Skala cukrów:
0-95% od Nd 1.300 - 1.530
Dokładność:
0-50% = 0.2%; 51-95% = 0.1%
Podziałka skali:
0.25%
Zakres temperaturowy:
0 C - 70 C, podziałka 1

Polskie Zakłady Optyczne

biuro handlowe:

Tel.: +48 22 810 03 25, 660 665 842

E-mail: biuro@pzo.waw.pl