Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w hodowli komórek

Biologia komórki to nie tylko badanie mające na celu jej poznanie, ale także hodowla komórek, która polega na utrzymaniu oddzielonych od organizmu komórek w warunkach sztucznych przez ponad 24 godziny. W jakim celu dokonuje się hodowli? Daje ona wiele możliwości obserwacji zachowania się żywych komórek poza organizmem. Ta metoda pozwala między innymi zbadać funkcjonowanie aparatu genetycznego komórki, ocenić, jaki wpływ na komórki mają substancje toksyczne, rakotwórcze czy leki, a także poznać ich odpowiedź na wprowadzenie antygenu. Hodowla komórek znajduje szerokie zastosowanie między innymi w transplantologii, czy w przemyśle biotechnologicznym do produkcji leków.
Nasze mikroskopy, stanowiąc podstawę wielu badań laboratoryjnych, przyczyniają się każdego dnia do rozwoju nauki. Służą człowiekowi, a wyniki dzięki nim otrzymywane pomagają skutecznie chronić środowisko przyrodnicze, a także ludzkie zdrowie i życie.