Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w przemyśle spożywczym

Tu, za pomocą mikroskopu dokonuje się między innymi kontroli jakości, czy badania struktury produktów suszonych.