Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w petrografii

Tu nasze mikroskopy pomagają badać skład mineralogiczny skał, ich strukturę, teksturę oraz genezę. Dzięki nim odkrywamy tak pilnie strzeżone przez wieki tajemnice.