Polskie Zakłady Optyczne

medycyna

medycyna

Medycyna jest nauką empiryczną, która ma decydujący wpływ na zdrowie i życie człowieka. Pragniemy zaoferować szereg urządzeń umożliwiających prowadzenie dogłębnych i precyzyjnych badań mikroskopowych. Badań, które wiemy, że w wielu przypadkach mogą uratować ludzkie życie, a w innych - podnieść znacznie jego komfort.
Właśnie tu, w medycynie, gdzie każdego dnia toczy się walka o ludzkie zdrowie i życie, mikroskopy odgrywają niezwykle ważną rolę. Każde przeprowadzone za ich pomocą badanie to konkretny wynik, który wskazuje kierunek podejmowanego leczenia. Wiele mikroskopów służy też prowadzeniu badań naukowych. Badań, które przynoszą odpowiedzi na pytania, które do tej pory pozostawały bez nich. Wiele z nich jest dla medycyny przełomowymi. Wiele z nich jest nadzieją dla chorych.

 

Poniżej znajdują się ważniejsze dziedziny zastosowania technik mikroskopowych w medycynie:

 

 

Analiza moczu

 

Cytologia ginekologiczna

 

Protetyka

 

Hematologia

 

Histologia i histopatologia

 

Onkologia

 

Dermatologia