Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w przemyśle włókienniczym

Również tu, gdzie produkowane są włókna, tkaniny i dzianiny, mikroskopy mają szerokie zastosowanie. Dzięki nim możliwa staje się dokładna obserwacja widoków wzdłużnych, czy przekrojów poprzecznych, a także wykonywanie mikroskopowych testów chemicznych. Uzyskane wyniki pozwalają natomiast określić niektóre aspekty jakości włókien, czy dokonać ich identyfikacji w wyrobach tekstylnych.