Polskie Zakłady Optyczne

technika

technika

Technika, będąca działalnością koncentrującą się na wytwarzaniu zjawisk oraz przedmiotów, które w przyrodzie nie występują naturalnie, jest zasadniczym składnikiem naszej cywilizacji oraz kultury. Na stałe wpisała się ona w naszą codzienność, dostarczając rozwiązań, które ułatwiają nasze życie, nadają mu nowy wymiar. Wiele z nich możliwych jest dzięki zastosowaniu badań mikroskopowych. A my, dostarczając doskonałej jakości sprzęt, jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w rozwój techniki i jej wykorzystanie dla dobra ludzkości. Nasz mikroskopy doskonale sprawdzają się w wielu dziedzinach.

 

Poniżej znajdują się ważniejsze dziedziny zastosowania technik mikroskopowych w technice:

 

 

Elektronika

 

Inżynieria materiałowa

 

Jubilerstwo

 

Konserwacja zabytków

 

Kontrola jakości i pomiary

 

Farmaceutyka

 

Kryminalistyka

 

Metalografia

 

Ochrona środowiska

 

Petrografia

 

Przemysł włókienniczy

 

Przemysł spożywczy