Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskopy stosowane w ochronie środowiska

Wśród naszych mikroskopów nie brak także tych, dedykowanych badaniom z zakresu ochrony środowiska. Służą one między innymi do oceny stanu ekologicznego rzek i jezior. Dzięki nim troska o środowisko naturalne nabiera realnego wymiaru. Bo wiemy, gdzie tkwi problem, tak często niewidoczny gołym okiem i potrafimy znaleźć jego konkretne rozwiązania.