Polskie Zakłady Optyczne

Mikroskop z siatką Walton-Becketta

Mikroskop z siatką Walton-Becketta